top of page
erre

פלאפון תפצה על התנהלות רשלנית

פלאפון תפצה על התנהלות רשלנית בנקיטת הליכי הוצל"פ

ביהמ"ש קבע לאחרונה, כי פלאפון תפצה ב-15,000 ש"ח + 11,700 ש"ח שכ"ט עו"ד אדם בגין פתיחת תיק הוצל"פ בצורה רשלנית

מאת עו"ד תומר שילה פורסם בתאריך 09.05.2016 באתר "משפטי"

פעמים רבות נשמעת ביקורת על הקלות הבלתי נסבלת של פתיחה וניהול הליכי הוצאה לפועל, מבלי שניתנת הזדמנות להתגונן בפניהם. גם בדו"ח שניתן לאחרונה ע"י מבקר המדינה (קישור לדו"ח), הוא מייחד חלק למקרים בהם נפתחים תיקי הוצל"פ מסוג בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, מבלי שמצורפת לתביעה התחייבות בכתב.

פסק הדין שניתן לאחרונה כנגד חברת התקשורת הידועה, מדגים כיצד ניתן לנקוט הליכי הוצל"פ כנגד אדם שכלל אינו חתום על הסכם עם פלאפון, לנקוט נגדו הליכי הוצל"פ מבלי שניתנת לו האפשרות להתגונן ופסיקת הוצאות לטובת מי שנפגע מכך.

פלאפון נהלה תיק הוצל"פ בצורה רשלנית בפסק דין שניתן ביום 21.04.16 בבית משפט השלום בחיפה, ע"י כבוד סגן הנשיא השופט רמזי חדיד, חויבה חב' פלאפון תקשורת בע"מ לשלם לתובע פיצוי בסך 15,000 ₪ועוד 11,700 ₪ כשכ"ט עו"ד בגין פתיחה וניהול של תיק הוצאה לפועל נגדו בצורה רשלנית.

בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בחודש יוני 2010 שלחה פלאפון לתובע חשבונית לתשלום עבור שירותים. משלא שולמה החשבונית, נשלח ביום 23.08.10 מכתב התראה מעו"ד במסגרתו נדרש התובע לשלם לפלאפון 13,500 ₪. משלא שולם הסכום, פתחה פלאפון ביום 19.01.11 בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

נקיטת הליכים לרבות עיקולים התובע לא התגונן בפני התביעה במועד, ופלאפון נקטה נגדו הליכים, לרבות עיקולים בבנקים, עיקול רכב וצו הבאה.

הטענה: החתימה על ההסכם מזויפת רק לאחר נקיטת ההליכים הגיש התובע בקשות להארכת מועד להגשת התנגדות, התנגדות ובקשה לעיכוב הליכי ההוצל"פ, ובמסגרתן טען כי אינו חתום על הסכם ההתקשרות עם פלאפון, וכי חתימתו על גבי ההסכם, מזויפת. בהתחשב האמור, ביקשה פלפון למחוק את התביעה ולסגור את תיק ההוצל"פ, ולאחר שהתובע הגיב לבקשה, נמחקה התביעה, התיק בהוצל"פ נסגר ולטובת התובע נפסקו הוצאות בסך 1,500 ₪.

התובע הכחיש מכל וכל, כי היה לקוח של פלאפון וקבל ממנה שירות כלשהו. לטענתו, פנה טלפונית ובפקס לפלאפון לאחר קבלת החשבונית, והעלה בפנייה את טענותיו, אך לא קבל כל מענה ונמסר לו כי העניין בטיפול וכי "אין לו מה לדאוג".

לטענת התובע, במקום לבדוק את טענותיו, פתחה נגדו פלאפון בהליכי ההוצל"פ, ולטענתו הוא אף לא קבל את האזהרה בתיק, ודבר נקיטת ההליכים נודע לו רק לאחר נקיטת צו ההבאה.

פלאפון: לא קבלנו מכתב מהתובע לאחר קבלת החשבונית פלאפון מצידה הכחישה את טענת התובע, כי התקשר ושלח לה מכתב לאחר קבלת החשבונית ולטענתה המכתב נשלח רק במסגרת חלופת מכתבים מול העו"ד שלה לאחר שננקטו הליכי ההוצל"פ.

לגבי טענתו המהותית והמרכזית של התובע, כי אינו חתום על כתב ההתקשרות לא העמידה פלאפון גרסה נגדית בדמות עדות של איש המכירות שמולו נחתם ההסכם וכו', ורק טענה באופן כללי כי התובע נמנה עם לקוחותיה. כמו כן נמנעה פלאפון מלהביא תיעוד מלא את מערכת מחשוב שלה בה, לכאורה, לא מופיעה פניית התובע אליה לאחר שנשלחה אליו החשבונית.

ביהמ"ש: פלאפון התרשלה רשלנות חמורה ביהמ"ש קבע כי : "לאור הממצאים העובדתיים שנקבעו לעיל, עולה ומתחייבת המסקנה כי הנתבעת התרשלה רשלנות חמורה כלפי התובע. רשלנות זו באה לידי ביטוי בעובדה, כי הנתבעת פנתה לתובע בדרישה לתשלום חוב, תחילה באמצעות משלוח החשבונית ובהמשך באמצעות מכתב ההתראה, זאת על אף העובדה כי הוא מעולם לא נמנה על לקוחותיה, לא התקשר עמה בהסכם כלשהו ולא קיבל ממנה כל שירות. רשלנות הנתבעת מתבטאת גם כן בעובדה כי על אף פניות התובע אליה עם קבלת החשבונית, והעמדתה על עובדות המקרה, היא לא טרחה לברר את טענותיו מבעוד מועד, ותחת זאת בחרה להגיש נגדו תביעה משפטית, ובהמשך לממש את פסק הדין אשר ניתן במסגרת אותו הליך. רק לאחר נקיטת הליכי הוצל"פ נגד התובע, ופנייה נוספת של התובע באותן טענות, היא טרחה וביררה את אותן טענות וחזרה בה מהתביעה הקודמת. לכל הפחות, ניתן היה לצפות מהנתבעת בעקבות פניית התובע אליה, לברר עם הנציג מטעמה, ואשר בפניו, כביכול, נחתם הסכם ההתקשרות עם התובע, פשר טענותיו בנדון. סבורני כי לעניין אחרון זה, אין נפקא מינה באם פניית התובע לנתבעת הייתה בעל פה, או שמא בכתב בצירוף אישור תלונה למשטרה, כפי שנדרש (ובוצע) במקרה דנן, שכן משלא טרחה הנתבעת לצרף את הסכם ההתקשרות הנטען בין הצדדים, לפיו היה על התובע, כביכול, לפנות אליה בכתב ובצירוף אישור תלונה למשטרה, אזי לא מצאתי בסיס בדין לחיוב התובע לפעול אך ורק על פי תכתיבי הנתבעת".

"ניסיונה של הנתבעת להתנער מכל אחריות להתנהלותה הקלוקלת כלפי התובע, תוך התכחשות לעובדות בהן הודתה מפורשות, אומר דרשני, ומן הסתם לא מוסיף לאמינותה בעיני בית המשפט".

ביהמ"ש קבל את גרסת התובע במלואה בשל האמור, הסכמת פלאפון למחוק את התביעה ולסגור את תיק ההוצל"פ ובשים לב לכלל כי הימנעות מהבאת עד/ראיה פועלת כנגד הצד שיכול היה להביאן, החליט בית המשפט לקבל את גרסת התובע במלואה ולפסוק לו פיצוי בגין רשלנותה החמורה פלאפון ובגין עוגמת נפגש בסך 15,000 ₪ ובתוספת 11,700 ₪ עבור שכ"ט עו"ד.

התביעה בגין הוצאת לשון הרע - נדחתה לצד פסיקת ההוצאות בגין הרשלנות ועוגמת הנפש, דחה ביהמ"ש את התביעה בנוגע להוצאת לשון הרע, וזאת בשל ההגנה המוחלטת הקבועה בחוק לטובת מי שנקט הליכים משפטיים במסגרת הוצאה לשון הרע (בניגוד לנקיטת הליכי עיקול מנהלי).

בסיכום - הקלות הבלתי נסבלת של נקיטת הליכי הוצל"פ המקרה המתואר בפסק הדין יכול ללמד אותנו לא רק על הקלות הבלתי נסבלת של נקיטת הליכי הוצל"פ כנגד מי שלכאורה כלל אינו חתום על התחייבות מול חברת התקשורת (במקרה הזה), אלא גם יכול ללמד שבכל פנייה בה אנו מבקשים להתכחש לקבלת שירות, יש לשלוח מכתב בדואר רשום ולא להסתפק בפקס.

(ת"א (חי) 45933-09-12 סמי חמיד נגד פלאפון תקשורת)

פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page