top of page
erre

שינויים בדרישות לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

לאחר שחלפה כבר מעל לשנה מהמועד בו נכנס לתוקפו תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל ("חוק השמיטה") ולאחר שניתנו במסגרתו רק כ-100 הפטרים (הצעת החוק מטעם שרת המשפטים דיברה על כ-30,000 חייבים העומדים בדרישות החוק) נערוך סקירה של מספר החלטות שניתנו בנושא ואשר מהוות פרשנות מקלה לדרישות הסף של החוק במטרה לעודד חייבים נוספים להגיש בקשות להפטר באמצעותו.

מהן דרישות הסף של החוק?

1. המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והיה כזה בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות. במידה שבתוך תקופת ארבע השנים שקדמה להגשת הבקשה, בוטלה ההכרזה של החייב כחייב מוגבל באמצעים ולא לתקופה (עקב אי עמידה בצו התשלומים או מכל סיבה אחרת), ספק אם החייב יוכל ליהנות מהחוק.

2. בעת הגשת הבקשה לא עלו סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני הפטר (כדוגמת משכנתא או מזונות), על 800,000 ₪. המדובר בסכום משוערך ליום הגשת הבקשה, ואשר כולל ריבית והפרשי הצמדה , ומאחר שהוא כולל גם את החובות שאינם במסגרת הבקשה (משכנתא ומזונות לדוגמא), חלק מהחייבים להם חובות בתיקי איחוד בסכום של עד 800,000 ₪, אך יש להם חובות נוספים שאינם בתיקי הוצל"פ ואף לא במסגרת ההפטר, כלל לא יוכלו ליהנות מהגנת החוק.

3. אין לחייב נכסים הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה. לגבי חייב שיש בבעלותו דירה (הגם שלעיתים בבעלות משותפת עם משכנתא בשווי הדירה), החוק לא חל, וכך גם לגבי חייבים עם נכסים אחרים. נשאלת השאלה, האם גם חייב שבבעלותו רכב ישן ששווה מעט ויש עליו עיקול לא יוכל ליהנות מההפטר (החוק לא מפרט, והדבר נתון לשיקול דעת הרשם).

4. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה. ישנם מקרים בהם חייבים "מדלגים" על תשלומים, אך עומדים בתשלום הכולל, והשאלה האם גם במקרה כזה יזכה החייב ליהנות מהחוק (החוק לא מפרט, והדבר נתון לשיקול דעת הרשם).

5. אין בקשה לפשיטת רגל תלויה ועומדת כנגד המבקש. חייב שעומד במלוא תנאי החוק, ושהגיש בקשה לפש"ר, מנוע מלבקש לבטל את הליכי הפש"ר ולהגיש בקשה להפטר במסגרת ההוצאה לפועל.

6. במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר לא ניתן נגד החייב צו כינוס ולא נדחתה בקשתו לצו כינוס, החייב לא הוכרז פושט רגל ולא נדחתה בקשתו לפשיטת רגל, ולא ניתן לחייב צו הפטר בפשיטת רגל. למעשה, נמנע גם מחייבים שעומדים בתנאי החוק ושהיו לפני חמש שנים בהליכי פש"ר ליהנות מהחוק.

עש"א 42535-09-16 אילן ריחני (מיסק) נ' עירית תל-אביב-יפו

בפס"ד של כבוד השופט עודד מאור (עוד בהיותו שופט בבית משפט השלום) בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ נקבע כי : גם חייב שלא עמד בצו התשלומים בתיק האיחוד בצורה סדירה במשך 3 שנים, יוכל להיכנס להליך ההפטר, במידה ויפקיד במזומן את חוב הפיגורים.

לקריאת פס"ד המלא:

החלטות כבוד הרשם עופר שורק

במספר החלטות שניתנו ע"י כבוד הרשם עופר שורק (המשמש כרשם הוצאה לפועל בלשכות בית שאן, עכו, נצרת והקריות), ניתנו צווי הפטר גם לחייבים להם נכסים שאינם כדאיים למימוש (כגון רכב ישן) וגם קרנות השתלמות ופנסיה (בכפוף לתשלום הסכום אותו ניתן לממש מהקרן). כמו כן ניתנה אפשרות לתשלום מוגדל נוסף מטעם החייב כתנאי לקבלת הפטר.

לקריאת ההחלטות המלאות:

פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page