top of page
erre

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל והשלכותיה

לא מעט חייבים שנמצאים בהליכי הוצל"פ מגיעים אלי ומבקשים עזרה בנושא הגבלת רישיון הנהיגה שהוטלה עליהם ולעיתים, לאחר תקופה, מסרב משרד הרישוי לחדש את רישיון הנהיגה, אלא בתנאים. נבחן בקצרה את המקור החוקי ומה ניתן לעשות כדי לחדש את הרישיון בכל זאת. סעיף 66 א(6) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 קובע : "הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו; לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי-תשלום אגרה". הגבלת החזקת רישיון הנהיגה כמוהה פקיעת הרישיון המחמת אי-תשלום אגרה ולעיתים גוררת אחריה דרישה מצד משרד הרישוי לעריכת מבחן עיוני ו/או מעשי כתנאי לחידוש הרישיון, גם לאחר שהחוב בהוצאה לפועל, הוסדר. בהתאם להנחיות משרד הרישוי מיום 31.12.15 לגבי חידוש רישיון נהיגה לאחר שהוסרה ההגבלה בהוצאה לפועל : 1. אם רישיון הנהיגה עדין תקף וכן אם ההגבלה בת פחות משנתיים, ניתן לאשר את החידוש.

2. אם ההגבלה בת שנתיים ועד שלוש שנים, יש לאשר חידוש בכפוף למבחן עיוני (תיאוריה).

3. אם ההגבלה בת שלוש שנים ומעלה, יש לאשר חידוש בכפוף למבחן עיוני ומעשי (טסט).

המדובר בצעד בל השלכות מרחיקות לכת ודרסטיות ביותר, הן מבחינת ההגבלה שהן יוצרות לחייב (לאחר הסדר החוב) והן מבחינת העלויות הנדרשות לקבלת רישיון הנהיגה מחדש. ניתן לתקוף את הדרישה של משרד הרישוי, באמצעות עתירה מנהלית, כאשר הטענה אותה יש לטעון היא, אי קבלת הודעה מההוצאה לפועל לגבי הטלת ההגבלה כנדרש בתקנות. ראו לדוגמא: בעת"מ (חיפה) 43056-04-16 חוג'יראת נ' משרד התחבורה/ אגף הרישוי (פורסם במאגר nevo, 12.06.16):

https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-16-04-43056-55.htm על משרד הרישוי להוכיח משלוח ההודעה על הטלת ההגבלה לחייב ואין להסתפק בכך שהחייב הגיש להוצאה לפועל בקשות שונות וללמוד על ידיעתו על הטלת ההגבלה מכך. לסיכום, רצוי לפעול מהר ככל הניתן כדי להסדיר את החוב (לאו דווקא לסיים לשלם, אלא להסדירו) ולהסיר את הגבלת הרישיון מהליכי ההוצל"פ. כמובן, שבמסגרת הליכי פש"ר, יש לעדכן את ההוצל"פ ולבטל את ההגבלות ומייד לאחר מכן לפנות ולפעול מול משרד הרישיוי לחידוש הרישיון. עיכוב בפעולות אלה ואי מתן מענה מהיר ויעיל, עלול לגרום לעיכובים ולקשיים בחידוש הרישיון.


פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page