top of page
erre

הליך פש"ר על ציר הזמן - סיסמאות מול מציאות

לא אחת, אני נתקל בשאלות שמופנות אלי ע"י לקוחות המוצפים בסיסמאות המופצות ברשתות החברתיות לגבי ההליך החדש ל"מחיקת חובות" בתוך 18 חודשים.

לצערנו, ברשתות החברתיות מופץ מידע רב, חלקי ומטעה במקרה הטוב, שאינו תואם את הדין והחוק הנוגעים להליכי פשיטת רגל ומטרתו (כמו כל פרסום) היא פרסום והאדרת שמו של המפרסם.

ראשית, אין בחוק מונח הקרוי "מחיקת חובות" והכוונה בביטוי זה הינו למתן צו הפטר, המוגבל לרוב ואינו כולל קנסות פליליים ומזונות (למעט חריגים).

שנית, התחייבות לסיום ההליך בתוך 18 חודשים אינה יכולה להינתן באופן גורף ויש לבחון כל מקרה לגופו.

כאשר מדברים על "ההליך החדש" בהליכי פשיטת רגל, מתכוונים לרפורמה בהליכי פשיטת רגל, שיצאה לדרך ביום 01.09.13 ונועדה לזרז את הטיפול בתיקי פשיטת רגל מטעם חייבים, שהיו פעמים רבות מתנהלים במשך שנים רבות (לעיתים אף מעל עשור) ולהגבילם ל-4.5 שנים ואף פחות מכך.

למעשה, הרפורמה הן הנחיות של כונס הנכסים הרשמי (הידוע בכינויו "הכונ"ר) שנועדו לזרז את הטיפול בתיקים ולצד גם להקנות כלים וסטנדרטים אחידים וברורים לטיפול בתחום.

כפי שהיה תמיד, תיק פשיטת רגל מטעם חייב מתחיל בבקשה למתן צו כינוס ופש"ר המוגשת לכונ"ר, כאשר לאחר מתן תגובת הכונ"ר (בערך תוך כחודשיים) לביהמ"ש, נותן ביהמ"ש צו כינוס ובמסגרתו ממנה עו"ד כמנהל מיוחד לנכסי החייב וקובע צו תשלומים חודשי בו נדרש החייב לעמוד, בנוסף נדרש החייב להגיש למנהל המיוחד דו"ח דו-חודשי בדבר הכנסותיו והוצאותיו). במקביל קובע ביהמ"ש דיון נוסף תוך כ-18 חודשים לדיון נוסף (דיון בתוכנית הפירעון).

תוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס, נדרשים נושי החייב להגיש לכונ"ר תביעות חוב (טופס רשמי בו נרשם סכום החוב של החייב לנושה בצירוף אסמכתאות ככל שישנן).

בתקופה שממועד מתן צו הכינוס ומינוי המנהל המיוחד ועד לדיון הנוסף, נדרש המנהל המיוחד לערוך בדיקה כלכלית וחקירה לחייב ולגבש תוכנית פירעון לחייב.

למעשה, תוכנית הפירעון הינה הסכום החודשי שהמנהל המיוחד סבור שביכולתו של החייב לשלם מידי חודש, כאשר לפני מועד הדיון מגיש המנהל המיוחד לביהמ"ש דו"ח

לגבי יכולתו הכלכלית של החייב ובו קביעה שלו לגבי תוכנית הפירעון, שהיא למעשה הסכום החודשי אותו יכול החייב לשלם מידי חודש, כפול 36 חודשים.

במידה ותוכנית הפירעון אותה מבקש המנהל המיוחד (כאשר החייב רשאי להתנגד לה) מאושרת ע"י ביהמ"ש, רשאי החייב לשלמה לאלתר ובכך למעשה לזרז את מתן צו ההפטר לטובתו (לדוגמא: חייב שנקבע כי ישלם 1,000 ₪ לחודש, יהא רשאי להפקיד 36,000 ₪ במזומן ולקבל הפטר).

במקרים מתאימים, רשאי בית המשפט לתת צו הפטר אך ללא תוכנית פירעון ו/או תשלום נוסף כלשהו והכל כמובן תלוי בנסיבות המיוחדות לכל תיק.

למעשה, במסגרת הדיון הנוסף שמתקיים כ-18 חודשים לאחר צו הכינוס, רשאי בית המשפט לפעול באחת מ-3 הדרכים הבאות : לתת צו הפטר לאלתר (ללא תשלום נוסף),

לבטל את צו הכינוס (במידה והחייב התנהל בחוסר תום לב, לא שילם את התשלומים החודשיים ולא הגיש את הדו"חות הדו-חודשיים), לאשר את תוכנית הפירעון ולמנות נאמן (לרוב יהא זה המנהל המיוחד).

חשוב ביותר לפנות ולהתייעץ מהר ככל הניתן, עם עו"ד מנוסה ובקיא בתחום הפש"ר, לתאם ציפיות ולבחון היטב את ההתאמה של המקרה להליך הפש"ר, גם מבחינת לוחות הזמנים וגם ובעיקר על מנת שלא לגרום לפגיעה נוספת בחייב, באשר הליך הפש"ר אינו מתאים בכל מקרה ועלול במקרים מסויימים, אף להקשות על החייב ולהפעיל עליו סנקציות (כגון ביטול הענקה ומימוש דירת מגורים), שלא בהכרח היו ננקטות אלמלא היה פונה להליך זה.

* התמונה לקוחה מתוך מצגת של עו"ד כלנית הרמלין-וגר (ראש צוות פרקליטים בכונ"ר ת"א) שניתנה בלשכת עורכי הדין.

פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page