top of page
erre

פש"ר העברת זכויות על נכס

האם במסגרת הליך פש"ר העברת זכויות על נכס במסגרת הסכם גירושין תבוטל?

האם העברת זכויות על נכס במסגרת הסכם גירושין נחשבת להענקה פסולה בהתאם לס' 96 לפקודת פשיטת הרגל ?

בשנת 2011 ניתן צו לכינוס נכסי החייב והוגשו תביעות חוב בסכום של כ- 15 מיליון שקלים. כעבור שלוש שנים הוא הוכרז על פי בקשתו כפושט רגל, והמנהל המיוחד מונה לנאמן.

בשנת 2010, כאשר החייב היה מצוי כבר בחובות של מיליוני שקלים, נחתם הסכם גירושין בינו לאשתו, שהיו נשואים 30 שנים. על פי ההסכם החייב ויתר על זכויותיו בבית בהרצליה פיתוח, לטובת אשתו, במסגרת הסדר איזון המשאבים. כאשר מומחית מטעם בית משפט העריכה כי שווי הבית עמד בזמנו על סך של 5,756,000 שקלים.

האשה ויתרה על זכויותיה הרכושיות לטובת מחצית מזכויות הבית.

לאחר שמיעת הראיות, ולאור ידיעתה הברורה של הגרושה על מצבו הכספי של החייב במועד הענקת הזכויות על הבית, השתכנע בית המשפט כי מדובר בהענקה פסולה, ולכן יש להשיב את המצב לקדמותו ולהעביר מחצית מהנכס על שם החייב, ועקב הכרזתו כפושט רגל, יש לרשום מחצית מהנכס על שם הנאמן.

בסיכומו של דבר ביטל בית המשפט את ההענקה, וקבע כי יש להכיר בזכותה של הגרושה על פי הכתובה במחצית משווי הזכויות הרכושיות של החייב, כולל: הרכב, התקבולים והפיצויים בקופות הגמל של החייב.

פש"ר 4389-12-09 (מחוזי ת"א) בנק אוצר החייל ואח' נ' פלוני ואח'.

פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page