top of page
erre

חייב שהסתיר מנושיו זכייתו בפייס יזכה בהפטר?

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל הגיש בקשה למתן הפטר. מנגד טען הנאמן כי יש לדחות את הבקשה, מאחר שהחייב זכה בפיס, וניסה להסתיר את זכייתו מהנושים. בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו נדרש להכריע בעניין זה. החייב בן 73, פרוד עם שלושה ילדים בגירים. בעברו עסק בתחום התכשיטים בחו"ל ובארץ, ובעקבות כישלון העסק שפתח יחד עם בנו, נקלע לחובות כבדים, ואף נותר עם נכות פיזית ונפשית קשה. כיום החייב מתגורר בבית אבות, ועומד בצו התשלומים שהושת עליו בסך 200 שקלים לחודש. חובותיו לנושים עומדים על סך של 630,000 שקלים, והוא הציע תשלום נוסף של 50,000 שקלים לקופת הכינוס כנגד מתן הפטר. הנאמן טען כי תחת היותו בצו כינוס החייב, זכה בפיס בכרטיס "חישגד", בסך של 250,000 שקלים, וכדי להסוות את הזכייה בפיס מהנושים הוא מכר את הכרטיס במזומן לצד ג' בסכום של 196,000 שקלים. לכן הנאמן הגיש תסקיר לבקשת ההפטר וביקש לבטל את צו הכינוס ולחייב את החייב בתשלום כספי הזכייה בפיס. החייב הפר את תנאי צו הכינוס בכך שיצא מן הארץ ללא רשות הנאמן טען שהחייב נהג בחוסר תום לב, ויצא מהארץ מספר פעמים לאחר מתן צו הכינוס ללא רשות וללא דיווח, במטרה לבקר את אשתו החולה, אולם התברר כי בפועל הוא נסע למטרת עסקים. עוד טען שהדוחות הכספיים של החייב כוזבים בהתאם ליכולתו הכלכלית. הנאמן הוסיף כי החייב אינו מתגורר בבית האבות, והוא ביסס טענתו על פי הסכם הממון שבו מעוגנת זכותו של החייב לדור בביתו יחד עם אשתו. ואף מבדיקה שנערכה עלה כי הוא לא מתגורר דרך קבע בבית האבות, אלא יוצא וחוזר לשם לעתים. החייב טען שמדובר בעלילה עקב רומן עם מלצרית החייב הכחיש את הטענה שלפיה הוא זכה בפיס, וכל עניין הזכייה אינו אלא עלילה של מלצרית בבית האבות שעמה ניהל קשר רומנטי. לדבריו, הדוחות החודשיים משקפים את הכנסותיו והוצאותיו והנסיעות לחו"ל מומנו על ידי בני משפחתו, לכן אין בכך כדי להעיד על רמת המחיה הנטענת שבה הוא חי. בית המשפט דחה את הבקשה למתן הפטר לחייב והורה על ביטול צו הכינוס עקב ניצולו לרעה על ידי החייב ממספר טעמים. ראשית, החייב יצא מהארץ ללא היתר, ואין ספק שמדובר בהפרה של תנאי צו הכינוס. שנית, בדוחות הכספיים אין כל ביטוי לנסיעותיו לחו"ל, ולא נמסרו דיווחי אמת באשר למגוריו, וגם אם הוא נוכח מדי פעם בבית האבות, אין הדבר אומר שהוא מתגורר שם דרך קבע. בנוגע לזכייה בפיס, העדיף בית המשפט את גרסתו של הנאמן, וקבע כי הסבירות שהחייב אכן זכה בפיס בהיותו נתון תחת צו כינוס מבלי לדווח על כך היא גבוהה. בנסיבות אלו דחה את הבקשה למתן הפטר והורה לבטל את הליכי פשיטת רגל. פש"ר 52121-01-11 מוריס חזן ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי ואח'.​

פוסטים אחרונים

Archive

עקבו אחרינו

  • Grey Facebook Icon
bottom of page