top of page

הסדרי חוב

הסדרי חוב, הן בשלב הטרום-משפטי והן בשאר השלבים הם מנוף חשוב מאין כמוהו לסיום התיק.

שימוש נכון במנופים המשפטיים ושמירה על האינטרסים של הלקוח יאפשרו להביא את התיק לכלל סיום מהיר.

משרדי מתמחה ובעל ניסיון רב בייצוג של זוכים וחייבים בהסדרים מסוג זה. 

bottom of page