top of page

הוצאה לפועל

הליכי ההוצאה לפועל הינם ההליכים הבסיסיים והחשובים ביותר למימושם והוצאתם לפועל של פסקי דין, שטרי חוב (צ'קים), שטרי משכון ובקשות לביצוע, תביעות בסכום קצוב.

ישנה חשיבות רבה למהירות הפעולה, התגובה וההכרות של עורך הדין עם מגוון ההליכים השונים הנתונים לשימוש בהוצאה לפועל וזאת על מנת להביא למיצוי ההליכים ולתשלום החוב מהר ככל הניתן.

משרדי מתמחה בהגשה וניהול של הליכים בתיקי שטרות (צ'קים), פסקי דין, תובענות בסכום קצוב ומשכונות בהוצאה לפועל. ניסיון רב בכל סוגי התיקים, כינוסי נכסים של רכבים, דירות, משרדים וציוד בהוצאה לפועל.

bottom of page