top of page

ייצוג וליטיגציה

לא כל מקרה דורש טיפול משפטי של עו"ד אולם פעמים רבות ברור מלכתחילה כי יידרשו דיונים כאלה וכי לא ניתן יהיה לסיים את הפרשה ללא קבלת פסק דין מחייב.

למשרדי ניסיון רב בייצוג לקוחות בדיונים מסוגים רבים בתחומי המשפט האזרחי. כלקוחות שלי תוכלו להיות בטוחים שגם מבחינת בתי משפט וליטיגציה תזכו לייצוג ברמה הגבוהה ביותר.

bottom of page